SPORTIdent kontrolpunktu un SI karšu lasītāju sagatavošana darbam ar SI-10 un SI-11 kartēm

 

Sākot ar 2012.gada jūliju Latvijā tiek izplatītas SPORTIdent SI-10 atzīmēšanās kartes.

Lai nodrošinātu jauno  SI-10 (karšu numuru intervāls 7000001…7999999) un SI-11 (numuru intervāls 9000001…9999999) karšu atbalstu, visos SPORTIdent kontrolpunktos, ieskaitot CLEAR un START, kā arī USB SI karšu nolasīšanas ierīcēs (BSM7-D-USB) jābūt uzstādītai jaunākajai SPORTIdent programmatūras  (firmware) versijai 5.74. Ja programmēšana netiks veikta, SI-10 un SI-11 karšu lietotāji nevarēs atzīmēties kontrolpunktos un  jaunās kartes nebūs iespējams nolasīt finišā. Kontrolpunktu un SI karšu nolasītāju pārprogrammēšanu veic izmantojot speciālu bezmaksas programmatūru SPORTIdent Boot (tālāk tekstā SI-Boot), kuru var lejupielādēt SPORTIdent Interneta lapas programmatūras sadaļā.

Lai veiktu kontrolpunktu programmatūras nomaiņu, nepieciešams:
1)      Darbam ar SPORTIdent karšu lasītāju sagatavots dators  t.i. dators ar uzstādītu SPORTIdent USB atbalsta programmatūru (USB driver).
2)      Pie datora USB ligzdas pieslēdzama SPORTIdent karšu nolasīšanas ierīce (piem. BSM7-D-USB).
3)      Grafīta stienītis (var būt arī zīmulis), lai nodrošinātu kontrolpunktu savienojumu ar datoru.
4)      Datorā uzstādīta SI-Boot programmas jaunākā versija 2.8.574. Ja datorā iepriekš ir bijusi vecāka SI-Boot programmas versija, tad vēlams to vispirms noņemt (atinstalēt).

Kā noskaidrot  kontrolpunkta vai USB SI karšu lasītāja versiju?

KP un SI lasītāja esošās versijas pārbaudei var izmantot divus paņēmienus:

 

a)  Izmantojot speciālo SERVICE ON/OFF SI karti, kura uz 10 minūtēm pārslēdz kontrolpunktu servisa režīmā. Servisa režīmā uz kontrolpunkta LCD ekrāna tiek parādīti katras SI stacijas galvenie raksturlielumi t.sk. arī programmatūras versijas numurs. Gaidiet, kad uz ekrāna parādīsies informācija „SW XXX”, kur X vietā būs cipari ar programmatūras versijas numuru. Pareizi pārprogrammētai stacijai jāuzrāda jaunākais versijas numurs „SW 574”. Pēc pārbaudes neaizmirstiet izslēgt KP staciju, izmantojot  SERVICE ON/OFF SI karti.

         b) Pieslēdzot kontrolpunktu datoram ar grafīta stienīša un USB SI karšu nolasītāja palīdzību un izmantojot SPORTIdent Config (tālāk tekstā SI-Config) programmu, arī var  apskatīt programmatūras versijas numuru – pārslēdziet SI-Config programmu režīmā REMOTE un nolasiet informāciju no kontrolpunkta spiežot READ. Zem uzraksta Firmware būs redzams kontrolpunkta programmatūras versijas numurs. Līdzīgi var pārbaudīt arī USB SI karšu  lasītāja versiju, izmantojot SI-Config programmu DIRECT režīmā.

Kā veikt kontrolpunkta vai USB SI karšu lasītāja versijas pārprogrammēšanu?

  1. Pirms programmēšanas pārliecināties vai datorā ir uzstādīts pareizs datums un laiks, jo programmēšanas gaitā datora pulksteņa laiks tiek ierakstīts kontrolpunktos.
  2. Pieslēdziet kontrolpunktu datoram ar grafīta stienīša un USB SI karšu nolasītāja palīdzību. Pirms tam ļoti vēlams ieslēgt kontrolpunktu ar SERVICE ON/OFF speciālo SI karti. Neliels saslēgšanas procesa apraksts angļu valodā SPORTIdent mājas lapā.
  3. Atveriet SI-Boot programmu un izvēlieties atbilstošo COM portu.
  4. Pārslēdziet programmu REMOTE režīmā, ja programmēsit kontrolpunktu vai atstājiet programmu DIRECT režīmā, ja plānojat programmēt USB SI karšu nolasītāju.
  5. Spiediet zaļo Start Update pogu vai pogu START. Pārprogrammēšana var ilgt līdz 2 minūtēm, tās laikā visi saglabātie kotrolpunkta apmeklējuma dati no iekārtas tiek dzēsti.
  6. Ar diviem īsiem skaņas signāliem iekārta ziņo par programmēšanas procesa beigām.
  7. Nospiediet OK  uz ekrānā redzamā paziņojuma un pagaidiet dažas sekundes kamēr dators no jauna uzstāda kontrolpunkta laiku. Ja kontrolpunkts tiks atvienots pirms laika uzstādīšanas, tad kontrolpunkta laika uzskaite sāksies no 00:00:00.
  8. Kad laiks ir uzstādīts, uz ekrāna parādās vēl viens paziņojums, kas apstiprina, ka programmēšanas process ir pilnībā pabeigts. Spiediet OK.
  9. Tagad kontrolpunktu var atvienot un izslēgt ar speciālo SERVICE ON/OFF SI karti.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.